Informacije o obrtu

Igla i kukica, obrt za internet prodaju

vl. Tea Šilić, Krasno
Krasno 110
53274 Krasno
email web trgovine: iglakukica@gmail.com

web adresa: www.obrt-iglaikukica.hr
tel: 099 3138 942
Djelatnosti obrta: 47.91 – trgovina na malo preko pošte ili interneta, 63.99 – usluge informatičkog društva
IBAN HR4223400091160408533 Privredna banka

OIB  63196824862 MB 97566551
Obrt upisan u Obrtni registar Ministarstva poduzetništva i obrta

Član Udruženja obrtnika Senj
Uprava: Vlasnica obrta Tea Šilić zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

 1. Prodavatelj – Igla i kukica, obrt za internet prodaju, vl. Tea Šilić, Krasno, Krasno 110 OIB: 63196824862 koji djelatnost prodaje i usluga obavlja pod nazivom “Igla i kukica”.

 2. obrt-iglaikukica.hr – mrežna stranica u vlasništvu Prodavatelja 

 3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge ispunila obrazac za narudžbu te naručila proizvod ili uslugu.

 4. Korisnik “Igle i kukice” – svaka osoba koja mrežnu stranicu “obrt-iglaikukica.hr” koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu

 5. Korištenje “obrt-iglaikukica.hr” – pristup stranici obrt-iglaikukica.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja mrežne trgovine

 6. Online kupnja ili mrežna trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem “obrt-iglaikukica.hr” 

 7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na “obrt-iglaikukica.hr”, a koje je moguće kupiti putem mrežne trgovine.

 

Opće odredbe uvjeta prodaje

 1. Nositelj svih prava na mrežnoj stranici www.obrt-iglaikukica.hr je obrt za internet prodaju Igla i kukica (u daljnjem tekstu Igla i kukica). Korištenjem usluge mrežne trgovine “www.obrt-iglaikukica.hr” i svih pridruženih stranica i servisa na www.obrt-iglaikukica.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

 2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem mrežne trgovine Igla i kukica te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i mrežne trgovine Igla i kukica, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, način plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje  “www.obrt-iglaikukica.hr” i mrežne kupnje.

 3. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

 4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 6. Korisnici “www.obrt-iglaikukica.hr” dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za kupnju, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi “www.obrt-iglaikukica.hr” .

 7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz wmrežnu trgovinu kao i sav ostali sadržaj “www.obrt-iglaikukica.hr” zbog čega su Korisnici “www.obrt-iglaikukica.hr” dužni prilikom svake posjete mrežnoj stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.obrt-iglaikukica.hrmrežnoj stranici.

 8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “www.obrt-iglaikukica.hr” i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja “www.obrt-iglaikukica.hr” ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje “www.obrt-iglaikukica.hr”.

 9. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “www.obrt-iglaikukica.hr”. Igla i kukica zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

 10. Igla i kukica sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšala odabir prilikom kupovine. Igla i kukica ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije prooizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 
 

Mrežna trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Prilikom ispunjavanja obrasca za kupnju kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Igle i kukice za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim ispunjavanjem obrasca za kupnju, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Igle i kukice, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

 2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda putem mrežne trgovine “www.obrt-iglaikukica.hr” uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:

  • mrežne narudžbe – mrežna trgovina,

  • tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom,

  • telefona s ljudskim posredovanjem.

 3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (Novosti Igle i kukice).

 4. Proizvodi koje je moguće kupiti navedeni su na “www.obrt-iglaikukica.hr”, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Dostava”.

 5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u “košaricu” klikom na poveznicu “Dodaj u košaricu”. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

 6. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (maloprodajna cijena – MPC). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabire poveznicu „Naruči!“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Potvrda narudžbe“ na kojoj je potrebno unijeti podatke o kupcu i adresi dostave. Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

 7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka mrežne trgovine i odabirom „Submit order“ na stranici „Potvrda Narudžbe“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Hvala na kupnji“, a na kojoj se nalazi obavijest o odaslanju potvrdne poruke e-pošte koja sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o adresi e-pošte i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

 

Cijena

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama.

 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

 3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

 

Plaćanje

 1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem virmana (internet bankarstva ili opće uplatnice) ili pouzećem.

 2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka na žiro-račun Prodavatelja otvoren u PBZ, IBAN: HR4223400091160408533

 
 

Dostava

 1. Proizvodi koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi šalju se naredni dan te će biti isporučeni Kupcu u roku od dva do četiri radna dana (osim otoka, ovisi o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 20h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

 2. Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na adresu e-pošte o statusu njegove pošiljke.

 3. Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem Hrvatske pošte ili Tisak paketa. Dostava se vrši prema uvjetima pružanja usluge dostavljača.

 4. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

 5. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

 6. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (deklaraciju), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

 7. Cijene dostave ovise o težini naručenih proizvode, te su objavljene na stranici “Dostava”.

 
 

Raskid ugovora i povrat

 1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na poveznicu “Uvjeti prodaje” ispod pregleda narudžbe na stranici “Košarica”. (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)

 2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

  • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

 3. Obrazac (izjava) za jednostrani raskid Ugovora nalazi se u sklopu Uvjeta kupovine.

 4. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti obrt za internet prodaju Igla i kukica o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka putem Izjave poslane poštom (na obrt Igla i kukica, Krasno 110, 53274 Krasno) ili elektroničkom poštom na adresu iglakukica@gmail.com u kojoj je potrebno navesti:

  • broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

  • adresu,

  • ime i prezime,

  • datum računa,

  • broj računa,

 5. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Igla i kukica zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Igla i kukica može izvršiti tek nakon što joj roba bude vraćena ili nakon što joj bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

 6. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu obrt Igla i kukica, Krasno 110, 53274 Krasno bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Igli i kukici uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

 7. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 099 3138 942 ili se javi na iglakukica@gmail.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

 8. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 
 

Zaštita osobnih podataka

 1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za mrežnu kupovinu.

 2. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

 3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

 
 

Izjava o kolačićima (“Cookie policy”)

 1. Kako bi stranice www.obrt-iglaikukica.hr ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačići, engl. cookies). Prema regulacijama EU, “obrt-iglaikukica.hr” prije spremanja kolačića mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem mrežne stranice www.obrt-iglaikukica.hr korisnik pristaje na upotrebu kolačića.

 2. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dospustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje ima mrežna trgovina Igla i kukica.

 
 

Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na “www.obrt-iglaikukica.hr” samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na “www.obrt-iglaikukica.hr”, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja “www.obrt-iglaikukica.hr” na drugim mrežnim stranicama je zabranjena.

 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova “www.obrt-iglaikukica.hr” trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

 3. Kada “www.obrt-iglaikukica.hr” odgovarajućim poveznicama pruža mogućnost posjeta drugih mrežnih stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih mrežnih stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te mrežne stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 4. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

 

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:

 • adresu: obrt Igla i kukica
  Krasno 110
  53274 Krasno

 • email web trgovine: iglakukica@gmail.com.

 • tel: 099 3138 942