Sunny Morning by DROPS Design

 

Uskrsni set za stol: Kukičani DROPS podložak, pokrivalo za jaja i prsten za salvetu u pređama ”Safran” i ”Glitter”.

 

DROPS Extra 0-623
DROPS design: Mustra br. E-156 + E-157
--------------------------------------------------------

PODLOŽAK                        :
Mjere malog podloška: promjer oko 20 cm
Mjere velikog podloška: promjer oko 30 cm (ili željena veličina)

Potrebno: DROPS SAFRAN od Garnstudia
50 g boje br. 11, jaka žuta
I upotrijebite: DROPS GLITTER od Garnstudia
2 kalema boje br. 01, zlatna

1 klupko Safran daje 2 mala podloška ili 1 veliki. 

DROPS KUKICA veličine 3 mm- ili veličine potrebne da se dobije baždarska mjera 24 nš = širina 10 cm.
--------------------------------------------------------
POKRIVALO ZA JAJA:
Visina: oko 14 cm

Potrebno: DROPS SAFRAN od Garnstudia
50 g boje br. 11, jaka žuta
Mali ostatak boje br. 13, malinasta za kljun i krijestu
Mali ostatak boje br. 16, crna za oči
I upotrijebite: DROPS GLITTER od Garnstudia
2 kalema boje br. 01, zlatna
Mali ostatak boje br. 08, crvena za kljun i krijestu

1 klupko Safrana daje 4 pokrivala za jaja. 

DROPS KUKICA veličine 3 mm - ili veličine potrebne da se dobije baždarska mjera 24 nš = širina 10 cm.
--------------------------------------------------------
PRSTEN ZA SALVETU:
Mjere: oko 4.5 cm u promjeru

Potrebno: DROPS SAFRAN od Garnstudia
50 g boje br. 11, jaka žuta
I upotrijebite: DROPS GLITTER od Garnstudia
2 kalema boje br. 01, zlatna

1 klupko Safrana daje 4 prstena za salvetu.

DROPS KUKICA veličine 3 mm - ili veličine potrebne da se dobije baždarska mjera 24 nš = širina 10 cm.

KRATICE

 

OBAVIJEST O KUKIČANJU-1 (odnosi se na podloške): 
U krugovima sa samo nš zamijenite prvi nš s 1 očlan. Završite svaki krug s 1 pš u očlan s poč kruga.

OBAVIJEST O KUKIČANJU-2 (odnosi se na pokrivalo za jaja i prsten za salvetu): 
Zamijenite prvi nš s 1 očlan na poč svakog kruga. Završite svaki krug s 1 pš u očlan s poč kruga.

IZRADITE 2 NŠ ZAJ (odnosi se na pokrivalo za jaja): 
Umetnite kukicu u prvi nš, provucite nit, umetnite kukicu u sljedeći nš i provucite nit, NN i sad provucite nit kroz sve 3 očice na kukici = 1 odu nš. 
--------------------------------------------------------
 

MALI PODLOŽAK:
8 očlan kukicom veličine 3 mm i 1 niti boje jaka žuta + 2 niti zlatne pređe Glitter i spojite u prsten s 1 pš u prvu očlan. 
Vidi OBAVIJEST O KUKIČANJU-1.
KRUG 1: 24 nš u prsten.
KRUG 2: 5 očlan (= 1 vš + 2 očlan), * presk 1 nš, 1 vš u sljedeći nš, 2 očlan *, ponovite od *-* kroz cijeli krug i završite s 1 pš u 3. očlan s poč of kruga = 12 vš s po 2 očlan između svakog.
KRUG 3: 1 očlan, izradite kako slijedi u svaku počlan kroz cijeli krug: 1 nš + 1 očlan + 1 nš + 1 očlan, završite krug s 1 pš u prvu očlan = 24 nš s po 1 očlan između svakog.
KRUG 4: 1 pš u prvi nš, 1 pš u prvu očlan. 5 očlan, 1 tvš u istu očlan. * 7 očlan, sad izradite 4 tvš zaj kako slijedi: izradite 2 tvš u istu očlan. ali pričekajte s posljednjim NN i provlačenjem kod oba dtr, presk 1 nš + 1 očlan + 1 nš, izradite 1 tvš u sljedeći očlan. ali pričekajte s posljednjim NN i provlačenjem, zatim izradite posljednji tvš u istu očlan i provucite posljednji NN kroz svih 5 oč na kukici *, ponovite od *-* ukupno 11 puta, 7 očlan, izradite 2 tvš zaj u istu očlan (ali pričekajte s posljednjim NN i provlačenjem kod oba), izradite 1 pš u 5. očlan s poč of kruga i provucite nit kroz sve 3 oč na kukici.
KRUG 5: 1 pš u prvu počlan, 4 očlan (= 1 dvš), 7 dvš u istu počlan, zatim po 8 dvš u svaku počlan, završite s 1 pš u 4. očlan s poč kruga = 12 grupa dvš s po 8 dvš u svakoj.
KRUG 6: 1 očlan, 1 nš u pš, zatim po 1 nš u svaki dvš i po 1 nš između svake grupe dvš kroz cijeli krug, završite s 1 pš u prvi nš s poč kruga = 108 nš.
KRUG 7: 4 očlan (= 1 vš + 1 očlan), presk 1 nš, * 1 vš u sljedeći nš, 1 očlan (uvjerite se da radite 1 očlan iste veličine kao 1 nš  u prethodnom crvenau, inače će krug bit prejako stegnut), presk 1 nš *, ponovite od *-* kroz cijeli krug i završite s 1 pš u 3. očlan s poč kruga = 54 vš s po 1 očlan između svakog. 
KRUG 8: 1 očlan, zatim 2 i 3 nš naizmjence u svaku očlan kroz cijeli krug, završite s 1 pš u očlan s poč kruga = 135 nš.
KRUG 9: po 1 nš u svaki nš = 135 nš.
KRUG 10 (= čipkasti uzorak): 1 očlan, 1 nš u pš, * 5 očlan, 1 vš u 2. oč upravo izrađenog lan, 1 dvš u prvu oč upravo izrađenog lan, presk 4 nš, 1 nš u sljedeći št *, ponovite od *-* kroz cijeli krug i završite s 1 pš u nš s poč kruga (umjesto 1 nš u sljedeći št) = 27 oč. Završite.
--------------------------------------------------------

 

VELIKI PODLOŽAK:
Kao mali podložak sve do i uključujući krug 9.
KRUG 10-12: Kao krug 9 = 135 nš.
KRUG 13: * po 1 nš u svaki od prvih 8 nš, 2 nš u sljedeći nš *, ponovite od *-* kroz cijeli krug = 150 nš.
KRUG 14-15: po 1 nš u svaki nš = 150 nš. 
KRUG 16: * po 1 nš u svaki od prva 4 nš, 2 nš u sljedeći nš, po 1 nš u svaki od slijedećih 5 nš *, ponovite od *-* kroz cijeli krug = 165 nš.
KRUG 17: po 1 nš u svaki nš = 165 nš.
KRUG 18: * po 1 nš u svaki od prvih 14 nš, 2 nš u sljedeći nš *, ponovite od *-* kroz cijeli krug = 176 nš.
KRUG 19: po 1 nš u svaki nš = 176 nš. i 
BILJEŠKA: Ako želite da podložak bude veći ponavljajte krugove 18 i 19, ali svaki put kad ponovite krug 18 izradite 1 nš više između svakog dod. Također se uvjerite da je broj št djelijv sa 2 prije kruga 20 (ako radite veći podložak morat ćete prema tome prilagoditi broj vš i nš niže). 
KRUG 20: Kao krug 7 = 88 vš s po 1 očlan između svakog. 
KRUG 21: Kao krug 8 = 220 nš.
KRUG 22: po 1 nš u svaki nš = 220 nš.
KRUG 23: Izradite čipkasti uzorak kao što je opisano za krug 10 malog podloška = 44 oč. 
Završite.
--------------------------------------------------------

 

POKRIVALO ZA JAJA: 
44 očlan kukicom veličine 3 mm 1 niti boje jaka žuta + 2 niti zlatne pređe Glitter i spojite u prsten s 1 pš u prvu očlan.
KRUG 1: 1 očlan, 1 nš u pš, po 1 nš u svaku od sljedeće 2 očlan, presk 1 očlan, * po 1 nš u svaku od slijedeće 4 očlan. presk 1 očlan *, ponovite od *-* kroz cijeli  krug i završite s 1 pš u prvi nš s poč kruga = 35 nš.
Vidi OBAVIJEST O KUKIČANJU-2! Nastavite u krug s po 1 nš u svaki nš dok komad ne mjeri 2 cm. Umetnite oznaku na poč kruga = sredina leđa. Sad odu 1 nš tako da izradite prva 2 nš nakon oznake zaj - vidi gore. U sljedećem krugu odu 1 nš tako da izradite posljednja 2 nš prije oznaka zaj. Nastavite odu po 1 nš u svakom krugu, naizmjence prije i nakon oznake. Kad ostane 5 nš, prerežite nit, pull it through remaining sts, tighten i fasten. 
ČIPKASTI UZORAK NA DNU:
Izradite rub oko donjeg kraja pokrivala za jaja s 1 niti boje jaka žuta + 2 niti zlatne pređe Glitter kako slijedi: 1 nš u prvu očlan, * 5 očlan, 1 vš u 2. oč upravo izrađenog lan, 1 dvš u prvu oč upravo izrađenog lan, presk oko 1.5 cm, 1 nš u sljedeću očlan *, ponovite od *-* kroz cijeli krug i završite s 1 pš u prvi nš s poč kruga (umjesto 1 nš u sljedeću očlan). 
Završite.
KLJUN:
Poč na sredini prednje strane oko 2.5-3 cm od vrha i radite od dna prema gore kako slijedi: 1 pš u pokrivalo za jaja s 1 niti boje malinasta + 1 nit crvene pređe Glitter, 2 očlan, 1 nš u prvu očlan, presk 0.5 cm, 1 pš u sljedeći št, odrežite nit i osigurajte s unutarnje strane komada.
KRIJESTA:
Poč oko 1 cm iznad kljuna i izradite 1 nš u pokrivalo za jaja s 1 niti boje malinasta + 1 nit crvene pređe Glitter, 3 očlan, 1 nš u prvu očlan. presk 0.5 cm, * 4 očlan, 1 vš u prvu očlan. presk oko 0.5 cm, 1 nš u sljedeći št *, ponovite od *-* ukupno 4 puta da smjestite krijestu na vrh glave, odrežite nit i osigurajte s unutarnje strane komada.
OČI:
Izvezite oko sa svake strane glave oko 2 cm od vrha pređom Safran u crnoj boji. 
--------------------------------------------------------

 

PRSTEN ZA SALVETU:
38 očlan kukicom veličine 3 mm s 1 niti boje jaka žuta + 2 niti zlatne pređe Glitter i spojite u prsten s 1 pš u prvu očlan. 
KRUG 1: 1 očlan, 1 nš u pš, 1 nš u sljedeću očlan, presk 1 očlan, * po 1 nš u svaki od slijedeće 4 očlan, presk 1 očlan *, ponovite od *-* kroz cijeli krug i završite s 1 pš u prvi nš s poč kruga = 30 nš. 
KRUG 2: po 1 nš u svaki nš.
KRUG 3: 4 očlan (= 1 vš + 1 očlan), * presk 1 nš, 1 vš u sljedeći nš, 1 očlan *, ponovite od *-* kroz cijeli krug i završite s 1 pš u 3. očlan s poč kruga = 15 vš s po 1 očlan između svakog.
KRUG 4: 1 očlan, 1 nš u pš, zatim po 1 nš u svaku očlan i po 1 nš u svaki vš kroz cijeli krug, završite s 1 pš u prvi nš s poč kruga = 30 nš. 
Nastavite s po 1 nš u svaki št kroz cijeli krug dok komad ne mjeri 5 cm.
IZRADITE SLJEDEĆI KRUG KAKO SLIJEDI: 2 očlan, * presk 1 nš, 1 nš u sljedeći nš, 1 očlan *, ponovite od *-* kroz cijeli krug i završite s 1 pš u prvu očlan s poč kruga (= linija presavijanja).
IZRADITE SLJEDEĆI KRUG KAKO SLIJEDI: 1 očlan, 1 nš u pš, zatim po 1 nš u svaku očlan i po 1 nš u svaki nš kroz cijeli krug, završite s 1 pš u prvi nš s poč kruga = 30 nš.

Izradite 2 kruga s po 1 nš u svaki nš. Presavinite gornji dio prstena za salvetu prema  LP po liniji presavijanja i izradite sljedeći krug kako slijedi s LP (= čipkasti uzorak): * 5 očlan, 1 vš u 2. oč upravo izrađenog lan, 1 dvš u prvu oč upravo izrađenog lan, presk oko 1.5 cm, 1 nš u sljedeći št *, ponovite od *-* korz cijeli krug i završite s 1 pš u prvi nš s poč kruga (umjesto 1 nš u sljedeći št). Završite.
Izradite sličan čipkasti uzorak na drugom kraju prstena za salvetu. Završite.
 

Igla i kukica, obrt za trgovinu na malo preko pošte i interneta

vl. Tea Šilić

Krasno 110, 53274 Krasno

OIB 63196824862 MB 97566551

IBAN HR4223400091160408533

© 2015. Igla i kukica. Stvoreno pomoću Wix.com

  • w-facebook