DROPS 128-6 by DROPS Design

 

Kukičana DROPS torba u pređi "Muskat Soft".

 

 

DROPS 128-6
DROPS design: Mustra br. R-582 
--------------------------------------------------------

 

Mjere: 
Visina: oko 39 cm
Opseg: oko 84 cm

 

Potrebno: DROPS MUSKAT SOFT (ili MUSKAT) od Garnstudia
300 g boje br. 03, plava tiskana 

DROPS KUKICA VELIČINE 3 mm – ili veličine potrebne da se dobije baždarska mjera 18 vš x 20 reda = 10 x 10 cm.

 

KRATICE

 

TORBA:
Torba se izrađuje u krug od dna prema gore.


Izradite 3 očlan kukicom od 3 mm s Muskat Soft i spojite u prsten s 1 pš u 1. očlan.
KRUG 1: 1 očlan, 4 nš u prlan, 1 očlan. 
KRUG 2: po 2 nš u svaki nš iz prethodnog kruga = 8 nš - umetnite oznaku na poč kruga i pomičite oznaku prema gore.
KRUG 3: * 1 nš u prvi nš, 2 nš u sljedeći nš *, ponavljajte od *-* do kraja kruga = 12 nš.
KRUG 4: * po 1 nš u svaki od prva 2 nš, 2 nš u sljedeći nš *, ponavljajte od *-* do kraja kruga = 16 nš.
KRUG 5: * po 1 nš u svaki od prva 3 nš, 2 nš u sljedeći nš *, ponavljajte od *-* do kraja kruga = 20 nš.
KRUG 6: * po 1 nš u svaki od prva 4 nš, 2 nš u sljedeći nš *, ponavljajte od *-* do kraja kruga = 24 nš.

 

Nastavite dod 4 nš u svakom krugu tako da ima po 1 nš više između svakog dod za svaki krug. PAZITE NA BAŽDARSKU MJERU! Kad komad mjeri 19 cm od sredine, nastavite sljedeći krug kako slijedi: 1 nš u 1. nš, * 4 očlan, presk 2 nš i izradite 1 nš u sljedeći nš *, ponavljajte od*-* do kraja kruga, završite s 4 očlan koje se prenose na slijedeći krug i zatim ih pričvrstite s 1 nš u prvu počlan iz prethodnog kruga. Izradite sljedeći krug kako slijedi: * 4 očlan, 1 nš u sljedeći počlan *, ponavljajte od *-* do kraja kruga, završite s 4 očlan koje se prenose na slijedeći krug i zatim ih pričvrstite s 1 nš u prvu počlan iz prethodnog kruga. Nastavite raditi u krug u ovom uzorku još 18 cm. Komad mjeri oko 37 cm. Izradite sljedeći krug kako slijedi: po 3 nš u svaku počlan. Izradite 3 kruga s po 1 nš u svaki nš. 

 

Sad izradite dvostruku naramenicu kako slijedi: Izradite po 1 nš na prvih 18 nš. Okrenite komad i izrađujte nš naprijed-nazad na prvih 9 od 18 nš. Nastaviteraditi naprijed-nazad na ovaj način dok naramenica ne mjeri oko 110 cm. Prerežite nit. Izradite na isti način na posljednji 9 nš od 18 nš. Zašijte obje naramenice na suprotnu stranu torbe.

Igla i kukica, obrt za trgovinu na malo preko pošte i interneta

vl. Tea Šilić

Krasno 110, 53274 Krasno

OIB 63196824862 MB 97566551

IBAN HR4223400091160408533

© 2015. Igla i kukica. Stvoreno pomoću Wix.com

  • w-facebook