dod
dvš

Kr
lan
LP
NN
NP


očlan
odu
poč
počlan

ppop

Pr

preb
presk
prnš

pvš

sk2Pr
snp
št
tvš

uklj

zaj

 

dodati
dvostruki visoki štapić

krivo
lančić
lice pletiva
namotaj niti oko kukice ili igle
naličje pletiva
niski štapić
očica
očica lančića
oduzeti
početak
praznina očice lančića

prevuči prebačenu očicu preko (sljedeće ispletene)

pravo

prebaciti
preskočiti
prvi red niskih štapića
poluštapić
poluvisoki štapić

skupa isplesti 2 očice pravo
snopić
štapić
trostruki visoki štapić

uključujući
visoki štapić
zajedno

Kratice

Igla i kukica, obrt za trgovinu na malo preko pošte i interneta

vl. Tea Šilić

Krasno 110, 53274 Krasno

OIB 63196824862 MB 97566551

IBAN HR4223400091160408533

© 2015. Igla i kukica. Stvoreno pomoću Wix.com

  • w-facebook